Time

Minding your gap in time

Projecten staan constant onder tijdsdruk. Ook in de reguliere bedrijfsvoering komen perioden van tijdsdruk voor. Deadlines moeten worden gehaald en soms moeten processen simpelweg worden versneld. Soms, wordt het onmogelijke gevraagd…

ContactDumont Consultancy
Abbringstraat 74
1447PB Purmerend