Resources

Minding your gap in resources

Goed omgaan met de beschikbare resources is een absolute randvoorwaarde om in een project de gewenste resultaten te bereiken. Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering spelen resources een belangrijke rol als het gaat om de te behalen (bedrijfs-)resultaten.

Strak project- of operationeel management zorgt voor een zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen. De project- en interimmanagers van Dumont Consulting verstaan dit vak als geen ander.

Een project- of interimmanager van Dumont Consulting managed uw project of business in resources.

ContactDumont Consultancy
Abbringstraat 74
1447PB Purmerend