Budget

Minding your gap in budget

Geen resultaat zonder kosten. Elk project, maar ook iedere operationele organisatie, heeft geld en middelen ter beschikking om vooraf gedefinieerde resultaten te behalen. Een goede (financiele) sturing en rapportage op de budgettaire kant van projecten en bedrijfsactiviteiten is daarom onmisbaar.

De project- en interimmanagers van Dumont Consulting opereren doorgaans resultaat en budgetverantwoordelijk en sturen daarom scherp op kosten en budgetten.

Een project-of interimmanager van Dumont Consulting managed uw project of business in budget.

ContactDumont Consultancy
Abbringstraat 74
1447PB Purmerend